fbpx

Adam Piotrowski

Dyrektor Naczelny COPI, KGHM Polska Miedź S.A.

Adam Piotrowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością Informatyka ekonomiczna, posiada tytuł Master of Business Administration. Menadżer z kilkunastoletnim stażem odpowiedzialny za budowę infrastruktury IT, cyberbezpieczeństwo, rozwój usług elektronicznych i cyfryzacji w administracji i przedsiębiorstwach usługowo produkcyjnych. Obecnie Dyrektor Naczelny Oddziału COPI (Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji) w KGHM Polska Miedź S.A., wcześniej Dyrektor Zarządzający Centrum Transformacji Cyfrowej w Poczta Polska S.A. odpowiedzialny za utrzymanie, rozwój i modernizację usług świadczonych w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa. W latach 2018 - 2020 związany z resortem obrony narodowej, pełnił funkcję szefa Inspektoratu Informatyki MON, a następnie Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Zasiadał m.in. w Radzie NCIA (Nato Communications and Information Agency). Członek międzynarodowego jury konkursu organizowanego przez Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji w 2019 r.- TIDE Hackathon. Wcześniej odpowiedzialny za informatyzację w resorcie spraw wewnętrznych i administracji m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Teleinformatyki i Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. W latach 2009 - 2016 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie początkowo odpowiadał za sprawy logistyczne, a następnie za obszar IT. Zasiadał na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w firmach z sektora prywatnego.