fbpx

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, KGHM Polska Miedź S.A.

Andrzej Kensbok

Od 6 lutego 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, gdzie odpowiadał m.in. za konsolidację grupy wokół kluczowych technologii. Wcześniej (2019-2020) związany z KGHM Polska Miedź S.A. Był dyrektorem naczelnym ds. projektów strategicznych firmy oraz pełnił funkcję President & CEO w KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie. Prowadził tam program zwiększenia wydobycia i przerobu rudy w kopalni Robinson/Nevada oraz przygotowania złoża Victoria do rozpoczęcia prac eksploracyjnych. Od 2018 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A. W okresie od marca 2017 roku do czerwca 2019 roku był wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za pion finansów, nadzoru właścicielskiego i transakcji kapitałowych. Od 2015 roku zasiadał w radzie nadzorczej i był pełnomocnikiem zarządu ds. restrukturyzacji spółek „Masfrost”. W latach 1989-2013 pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie w przedsiębiorstwach z branży przemysłowej. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, magister filozofii oraz fizyki teoretycznej. Ukończył studia MBA w INSEAD Business School specjalizacja w zarządzaniu kosztami i reorganizacji procesów biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa gospodarczego i finansowego.