fbpx

Bezpieczna aplikacja mobilna do agregacji danych

Opis obecnej sytuacji:
KGHM Polska Miedź jako światowy producent miedzi zbiera informacje z wielu źródeł. Ilość miejsc, z których pobierane są dane tylko się zwiększa. W czasach globalnej cyfryzacji bezpieczeństwo informacji jest bardzo ważne, dlatego zebrane dane oraz dostęp do nich musi być odpowiednio zabezpieczony. Zagregowane dane potrzebują odpowiedniej platformy, gdzie takie dane można pokazać. W dzisiejszych czasach większość osób używa smartfonów do szybkiego przeglądania informacji w Internecie. Naturalnym wyborem, do miejsca, gdzie zagregowane dane można pokazać, jest aplikacja mobilna na smartfony.

Cel zadania, co chcemy osiągnąć?
Stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i ogólnodostępnej aplikacji mobilnej na system operacyjny Android, która agreguje dane z różnych źródeł otwartych i społecznościowych.

Część opcjonalna: aplikacja umożliwia prezentację danych dostępnych po zalogowaniu z wykorzystaniem logowania Azure AD.

Aplikacja powinna być zaprojektowana zgodnie z zasadami Security by Design i Privacy by Default

Dlaczego to jest ważne dla KGHM Polska Miedź?
W czasach bardzo dużej ilości dostępnych informacji z różnych źródeł, ważne jest, aby dane były w sposób bezpieczny zebrane i zagregowane do treści łatwo przyswajalnych dla potencjalnego odbiorcy, dzięki czemu zyskają oni czas oraz otrzymają pewne źródło niezbędnych informacji.

Jakie efekty przyniesie zrealizowanie zadania?
Zrealizowanie zadania pozwoli KGHM Polska Miedź na stworzenie platformy mobilnej do bezpiecznej komunikacji zagregowanych informacji do użytkowników aplikacji jak i pracowników spółki.

Szczegółowy opis zadania zostanie udostępniony uczestnikom Hackathonu.