fbpx

dr hab. inż., prof. UZ Andrzej Pieczyński

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego od 2012 roku.

Andrzej Pieczyński

ANDRZEJ PIECZYŃSKI W 1985 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora, stopień doktora habilitowanego w zakresie elektrotechniki otrzymał na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2004 roku. W latach 2005 – 2012 był Dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ.

A. Pieczyński specjalizuje się w dziedzinie sztucznej inteligencji, w a szczególności zastosowaniu logiki rozmytej w systemach ekspertowych oraz modelowaniu i diagnostyce procesów przemysłowych oraz zaawansowanymi systemami podejmowania decyzji. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w tym kilku monografii, wypromował 2 doktorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. W zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym uczelni jest członkiem Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, wiceprzewodniczącym Rady Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej.

Prezentacja

  • “Rola uczelni w podniesieniu poziomu innowacji w dobie rozwoju technologii cyfrowych.
    Synergia nauki i biznesu”
    Piątek 11 Marca, godz: 15:00