fbpx

Dr Jacek Bojarski

Instytut Matematyki, Uniwersytet Zielonogórski

Jacek Bojarski

W roku 2000 uzyskał stopień doktora na Politechnice Zielonogórskiej w dyscyplinie matematyka w specjalności statystyka matematyczna. Zajmuje się szeroko pojętym modelowaniem matematycznym. Pracuje i publikuje w interdyscyplinarnych zespołach naukowych tj. elektrotechnika, biologia, inżynieria środowiska. Od 2013 roku kieruje Ośrodkiem Zastosowań Matematyki i Informatyki w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W wolnym czasie zajmuje się matematyką.