fbpx

Analiza Danych Maszyn SMG

1. Predykcyjni KRK - Wykrywanie awarii przekładni w SMG
2. PBP Team - Najpierw mędrca szkiełko i oko - potem perceptrony
3. Cuprum Insight - Prognoza czasu do awarii
4. Data Miners - MADSztygar

5. #TERYTORIALSI - Zintegrowany System Monitorowania Urządzeń – ZSMU
6. BANK$T€RZ¥ - Co powoduje awarię maszyn SMG???
7. Copper Celebration Day Team - The SMG Unfailure Project
8. CyberTech - Predykcja awarii maszyn górniczych
9. Data Rangers - Data_Rangers_SMG
10. FindTheBug - Analiza Danych Maszyn SMG
11. Inner Savages - Model wykrywający anomalie w maszynach SMG
12. KBrobotic - System condition based monitoring dla maszyny SMG
13. Mobilki - Analiza Danych Maszyn SMG
14. MTTPP - Vibro
15. NatLuk - Analiza predykcyjna awarii maszyn WOS
16. Patryk Łukanowicz - Analiza Danych Maszyn SMG - Patryk Łukanowicz
17. rocket boyz - Predykcja awarii maszyn SMG przy użyciu sieci LSTM
18. Stermedia.ai - CuValleyHack - Stermedia.ai
19. Szumigaj.net - Wykrywanie anomalii w celu zapobiegania awariom
20. WildLab - SMG Diag-Sys


Stabilizacja Pieca Zawiesinowego

1. Data Drivers - Data Drivers: Stabilizator pracy pieca
2. Anzonia - Anzonia: Optymalizacja pracy pieca zawiesinowego

3. BANK$T€RZ¥ - Co pomoże w stabilizacji pracy pieca???
4. Bubuntownicy - Am-bit-cja
5. Cu in Finals - Optymalizacji straty ciepła pieca zawiesinowego
6. Data Miners - StabiCUlisator
7. deep-mined - Panoramix
8. Deep-mined - Panoramix
9. DSL_power - model globalnych strat ciepła flash smeltera
10. Energetyka - ZUT - Stabilizacja pieca zawiesinowego - Matlab
11. Fenix - Kontroler pieca
12. Górnicy Carla Friedricha - Stabilizator C.F. Gaussik
13. HARDCODED - StaNet: ML based stabilization regulator
14. ICM TEAM - Budowa modelu ułatwiająca pracę sterników
15. Lepiej Miedź niż Niemieć - CuDo Flash
16. Miedzioryty - Predykcja parametrów bez użycia chmury
17. MIkiPL - Manipulacja zmiennych na podstawie danych online.
18. muchDS - Optymalizacja pracy pieca z wykorzystaniem ML
19. PBP Team - Moje Serce Jest Jak Piec
20. Polski Crusher - Nostradamus


Predykcja Wystąpienia Wstrząsów

1. Świeżaki - Cisza przed burzą: świeże spojrzenie na wstrząsy
2. KGIS - PSWZ - Predykcja Sezonowości Wystąpienia Zjawiska

3. #TERYTORALSI - Predykcja wystąpienia wstrząsów
4. Alina - Predykcja wystąpienia wstrząsów
5. Drill Data - Predykcja Wystąpienia Wstrząsów
6. Error - Przewidywanie silnych wstrząsów
7. Isentropix - Symulacja Monte Carlo z łańcuchami Markowa
8. muchDS - Predykcja wystąpienia wstrząsów dzięki ML
9. PyCU - Analiza obszarów wstrząsów
10. python rzeczny niebezpieczny - Prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsów
11. ShakeIT! - How to ShakeIT?
12. ToTheMoon - ToTheMoon
13. Tremor Hunters - Analiza wystąpień wstrząsów i model ostrzegania