fbpx

Maciej Kowalski

OPI PIB Tech Lead

Maciej Kowalski

Zastępca kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Wraz z zespołem odpowiada za opracowywanie inteligentnych narzędzi do odkrywania wiedzy z dużych korpusów danych tekstowych i internetowych. Tworzy e-usługi cyfrowe dla sektora publicznego i komercyjnego, m.in. dla MEiN System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN). Jest jednym ze współtwórców Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), z którego korzystają wszyscy promotorzy prac dyplomowych w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i przetwarzania języka naturalnego (NLP). Dwukrotnie pełnił rolę Mentora w minionych edycjach hackathonów CuValley Hack.