fbpx

Marcin Bisiakowski

Główny Specjalista, Z-ca Kierownika Wydziału Elektroenergetycznego

Marcin Bisiakowski

Od 1994 r związany z KGHM Polska Miedź S.A., przez szereg lat obejmował funkcje i zadania związane z branżą elektryczną polegające na nadzorowaniu, rozliczaniu i kontroli dostarczanych mediów energetycznych tj. energii elektrycznej, ciepła w wodzie, gazu ziemnego. W swej pracy zawodowej czynnie uczestniczył podczas wdrażania systemów informatycznych obejmujących raportowanie i rozliczanie prac w branży elektroenergetycznej na rzecz utrzymania ruchu parku maszynowego w O/ZWR m.in. CMMS, ERP (SAP), SCADA. Od roku 2017 współpracuje przy wdrożeniu i utrzymaniu wymagań normy ISO50001 w całej spółce KGHM Polska Miedź S.A. i pełnieni funkcję tzw. Lidera Merytorycznego ds. Systemu Zarządzania Energią w O/ZWR.