fbpx

Optymalizacja energetyczna procesu mielenia I stopnia

Opis obecnej sytuacji:
Jednym z głównych etapów przygotowujących urobek do procesu flotacji jest mielenie i klasyfikacja. Zadaniem tego procesu jest maksymalne uwolnienie minerałów miedzi ze zrostów ze skałą płonną. Proces mielenia realizowany jest w układzie trójstopniowym. Wszystkie stopnie mielenia realizowane są jest w bębnowych młynach, w których mielnikami są pręty, cylpepsy i kule stalowe o różnych wielkościach w zależności od stopnia mielenia. Produkt mielenia kierowany jest do klasyfikacji, w klasyfikatorach zwojowych oraz hydrocyklonach, gdzie następuje rozdział ziaren pod względem ich wielkości i ciężaru właściwego. Proces rozdrabniania, a w nim mielenie jest najbardziej energochłonną i kosztotwórczą operacją przeróbki rud. Koszty energii Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud są kluczowym czynnikiem wpływającym na ogólne koszty przerobu. Koszty tej operacji zdecydowanie obniżają efektywność ekonomiczną całego procesu, dlatego słusznym kierunkiem jest poszukiwanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do optymalizacji efektywności energetycznej produkcji miedzi. Optymalizacja powinna być przeprowadzana dwukierunkowo tj. z jednej strony należy poszukiwać rozwiązań technicznych umożliwiających obniżenie wskaźników energetycznych, a z drugiej poprawę wskaźników technologicznych (wzrost wolumenu przerobu i/lub wzrost uwolnienia siarczków miedzi).
Wobec powyższego Oddział Zakłady Wzbogacania Rud ciągle poszukuje nowatorskich rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności procesu przygotowania urobku do flotacji, ze szczególnym naciskiem na obniżenie zużycia energii.

Cel zadania, co chcemy osiągnąć?
Celem zadania jest optymalizacja pod względem techniczno-technologicznym procesu mielenia w młynach pierwszego stopnia mielenia, poprzez dobór optymalnych parametrów mających wpływ na zużycie energii elektrycznej i stopień rozdrobnienia (stopnień uwolnienia siarczków miedzi) tj. prędkość obrotowa młyna, stopień wypełnienia młyna mielnikami, wielkość mielników, wielkość przerobowa (ilość i granulacja urobku, ilość wody), rodzaj wyłożenia wewnętrznego młyna.

Dlaczego to jest ważne dla danego Oddziału KGHM?
Optymalizacja procesu mielenia jest zagadnieniem bardzo ważnym dla Oddziału jak i całej Spółki ze względu na bardzo wysokie koszty (około 40% kosztów przerobu) w tym koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej wynoszą ponad 60%.

Jakie efekty przyniesie zrealizowanie zadania?
W raz z technologami z ZWR liczymy na jeden z trzech poniższych możliwych efektów realizacji zadania. Każdy z nich przyczyni się do większej efektywności realizowanego procesu.
• Obniżenie stopnia zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenie stopnia rozdrobnienia (zwiększenie stopnia uwolnienia minerałów siarczkowych);
• Obniżenie zużycia energii elektrycznej w procesie mielenia przy zachowaniu stopnia rozdrobnienia (uwolnienia minerałów siarczkowych) na dotychczasowym poziomie;
• Zwiększenie stopnia rozdrobnienia (zwiększenie stopnia uwolnienia minerałów siarczkowych) przy zachowaniu stopnia zużycia energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie.