fbpx

Paweł Stefanek

Główny Inżynier, Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa, Monitoringu i Rozwoju OUOW

Paweł Stefanek

Specjalista z wieloletnim stażem w KGHM Polska Miedź S.A. Przyczynił się wielokrotnie do otrzymania przez KGHM PM S.A. wyróżnień z dziedziny innowacyjności. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących hydrotransportu, monitoringu i składowania odpadów na OUOW Żelazny Most, który jest kluczowym ogniwem w ciągu technologicznym produkcji miedzi w KGHM. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniony przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych za wdrożenie w KGHM PM S.A. nowatorskich rozwiązań na skalę krajową oraz światową. Zainteresowania naukowe Pawła dotyczą m.in. gospodarki wodnej oraz wykorzystania najnowszych technik eksploatacyjnych i monitoringowych przy składowaniu i przeróbce odpadów przemysłowych.