fbpx

Przygotowanie modelu danych wyznaczającego jakość katod w oparciu o parametry wsadów oraz parametry procesowe

Opis:
Miedź elektrolityczna to fundament istnienia KGHM Polska Miedź S.A. Posiada ona wysoką markę wśród światowych producentów. Chcąc utrzymywać wypracowany standard należy stale monitorować jej skład chemiczny oraz stabilizować poziom zanieczyszczeń. Wysoką jakość miedzi elektrolitycznej uzyskuje się poprzez dobór odpowiednich parametrów procesu elektrorafinacji eliminujących wydzielanie się zanieczyszczeń na katodach.
Do procesu elektrorafinacji kierowane są anody z trzech ciągów pirometalurgicznych. Ich skład chemiczny jest zbliżony, niemniej zmienny w określonych limitach. Miedź elektrolityczna, wydzielana z elektrolitu przy użyciu prądu wyprostowanego, osadza się na podkładce katodowej. Jakość osadu uzależniona jest od parametrów elektrolitu (przepływ, temperatura, skład chemiczny, zawartość fazy stałej, odgazowanie), sposobu i ilości dozowania inhibitorów, geometrii elektrod i ich właściwości fizycznych, składu chemicznego anod, gęstości i napięcia prądu elektrycznego, jakości styków prądowych.
Główne zanieczyszczenia, występujące w miedzi elektrolitycznej to pierwiastki chemiczne, które współwydzielając się z miedzią na katodzie, obniżają jej właściwości fizyczne (twardość, kruchość, rozciągliwość, przewodność elektryczna). Są to: As, Sb, Bi, Sn, Pb, Zn, Fe, Ni, S, Se, Te, Ag.

Cel zadania:
Zadaniem uczestników hackathonu CuValley Hack 2022 jest opracowanie modelu empirycznego, który będzie wykorzystywany do stabilizacji poziomu zanieczyszczeń w miedzi elektrolitycznej poprzez dostosowywanie parametrów procesowych, które umożliwią produkowanie katod bez pogarszania ich jakości w warunkach zmiennego składu anod.

Pomóż nam uelastycznić proces elektrorafinacji!