fbpx

Robert Pratkowiecki

Główny Inżynier – Główny Technolog Dział Rozwoju Technologii TRT

Robert Pratkowiecki

Absolwent Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu – obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej i hydrotechnicznej, 21 lat kierował całokształtem eksploatacji obiektów unieszkodliwiana odpadów wydobywczych, sieci i pompowni KGHM Polska Miedź S.A. w Zakładzie Hydrotechnicznym. Aktualnie Główny Inżynier ds. Rozwoju Technologii, brał udział w kilkudziesięciu pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez liczne jednostki naukowe, między innymi nad właściwościami odpadów poflotacyjnych, hydrauliką sieci oraz układów pompowych wody i cieczy nienewtonowskich.