fbpx

dr hab inż. Remigiusz Wiśniewski

prof. UZ

dr hab inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ, jest profesorem uczelni oraz kierownikiem Zakładu Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z kryptografią, systemami sterowania współbieżnego oraz systemami cyber-fizycznymi, a także układami reprogramowalnymi (FPGA).

W 2022 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej – wyróżnienie dla najwybitniejszych naukowców i badaczy.

Profesor Wiśniewski opublikował ponad 100 prac naukowych. W jego dorobku znajdują się publikacje w prestiżowych czasopismach o najwyższej światowej randze (m.in. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, IEEE Transactins on Industrial Informatics, IEEE Transactions on Control Systems Technology) oraz dwie monografie naukowe. Aktualnie jest kierownikiem projektu badawczego OPUS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), a w 2019 roku jako beneficjent grantu „Miniatura” odbył staż naukowy (jako profesor wizytujący) w prestiżowym ośrodku badawczym – Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (Stany Zjednoczone).