fbpx

Szymon Zieliński

Kierownik ds. Bezpieczeństwa OUOW

Szymon Zieliński

Odpowiada za plany awaryjne OUOW i aktywnie uczestniczy w utrzymaniu ruchu Zakładu Hydrotechnicznego. Na początku kariery zawodowej pracował przy wzmacnianiu gruntów metodą mikrowybuchów. W Zakładzie Hydrotechnicznym rozwijał technologię refulowania na OUOW oraz był członkiem wielu zespołów zajmujących się gospodarką wodną OUOW, w tym również Zespołu Zagrożeń Wodnych KGHM. Współautor artykułów związanych z eksploatacją OUOW Żelazny Most, nagradzanych rozwiązań technicznych oraz koncepcji optymalizacji gospodarki wodnej KGHM. Ukończył studia magisterskie na kierunkach Budownictwo oraz Górnictwo i Geologia na Politechnice Wrocławskiej, studia menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie doktorant na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.