fbpx

Wirtualny estymator wielkości ziarna miedzionośnego

Opis obecnej sytuacji:
Aby wyprodukować koncentrat miedzi dostarczany do procesów hutniczych, w O/ZWR prowadzi się szereg operacji technologicznych, z których procesem głównym jest flotacja. Efektywność procesu wzbogacania flotacyjnego zależy od wielu czynników, gdzie jednym z kluczowych jest rozmiar (wielkość) dostarczanych do maszyn flotacyjnych ziaren nadawy. Dlatego też pierwszym wyzwaniem w O/ZWR jest przygotowanie urobku górniczego do uziarnienia odpowiedniego dla procesu flotacyjnego. Aby to osiągnąć w zakładzie prowadzone są procesy przesiewania, kruszenia, mielenia w młynach bębnowych oraz klasyfikacja prowadzona w klasyfikatorach zwojowych i hydrocyklonach, których produkt drobny (przelew) stanowi nadawę dla operacji głównej (flotacji).

Kontrola rozmiaru ostatecznego produktu rozdrabniania, mielenia i klasyfikacji jest podstawowym parametrem, który pozwala na szybkie określenie prawidłowości prowadzenia procesów przygotowawczych. Posiadanie narzędzia prawidłowo określającego rozmiar ziaren trafiających do procesu flotacji zaprocentuje potencjalnym uniknięciem strat zarówno technologicznych (lepsze wzbogacanie flotacyjne) jak i mechaniczno-energetycznych.

Cel zadania, co chcemy osiągnąć?
Celem zadania jest stworzenie cyfrowego narzędzia, które wykorzystując dostępną infrastrukturę pomiarową ciągu technologicznego młynowni pozwoli określić rozmiar ziarna kierowanego do procesu flotacji. Efektywne prowadzenie procesu mielenia i klasyfikacji zależy od wymagań procesów flotacyjnych, które dla osiągnięcia wysokiej skuteczności potrzebują dostarczenia materiału odpowiedniej wielkości (uziarnienia). Opracowanie algorytmu, który pozwoli określić rozmiar ziarna wysyłanego do procesu wzbogacania rudy miedzi wpłynie korzystnie na efektywność energetyczną oraz techniczno-technologiczną całego ciągu produkcyjnego ZWR.

Dlaczego to jest ważne dla danego Oddziału KGHM?
Monitoring rozmiaru ziarna przelewowego hydrocyklonu zapewni przesłanie materiału odpowiednio przygotowanego do procesów wzbogacania flotacyjnego. Przełoży się to na poprawę wydajności pracy młynów (zmniejszenie zawrotów) ich efektywność energetyczną oraz wygeneruje korzyści technologiczne w procesach wzbogacania.

Jakie efekty przyniesie zrealizowanie zadania?
Realizacja zadania może przynieść efekty techniczne i ekonomiczne poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych niektórych urządzeń (młyny) oraz może przyczynić się do poprawy wskaźników technologicznych.